Kontakt


Kontakt
Adresa
Prezent International d.o.o.
Ismeta Mujezinovića 12/1
11070, Novi Beograd

Telefon: (011) 6555-908
Fax: (011) 405-2860
Kontakt osoba
prezent.com@gmail.com